ÖREBRO
VARIATIONS

english español en es

Örebrovariationer är ett nätbaserat in situ videokonstverk. Följ instruktionerna för att aktivera konstverket.

1. Du kan besöka www.orebrovariations.se med webbläsaren i din smartphone eller scanna QR-koden härnedan.

2. Välj språk (svenska/engelska).

3. Följ vägen som visas på kartan och välj motsvarande filmklipp på hemsidan.

a. Du kan börja spela filmerna direkt. Om din mobilanslutning tillåter det kommer de att spelas upp utan att hacka.

b. För att undvika eventuella uppspelningsproblem kan du också förbereda upplevelsen pa förhand och ladda ner filmklippen som podcasts när du har wi-fi eller är direkt ansluten till internet.

4. Du kan PAUSA eller SPELA när du vill.